تور رسانه‌ای بازدید از روند اجرای طرح تأمین و انتقال آب به شهر میانه در آذربایجان شرقی روز پنجشنبه ۴خردادماه با حضور اصحاب رسانه‌ی استان برگزار شد. در این بازدید که توسط شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی تدارک دیده شده بود، خبرنگاران و عکاسان از نزدیک در جریان روند پیشرفت و اجرای این طرح بزرگ ملی قرار گرفتند.

شهر میانه و روستاهای تابعه آن با جمعیتی بیش از ۱۸۰ هزار نفر در شرقی‌ترین نقطه‌ی آذربایجان شرقی واقع شده و مردم این شهر طی ۲۰ سال گذشته همواره با مشکل کمبود منابع تامین آب شرب مطمئن، پایدار و باکیفیت مواجه بودند که در جریان سفر رئیس جمهوری به این استان در خردادماه گذشته، طرح تامین آب شرب این شهر شامل احداث سد روی رودخانه گرمی‌چای، خط مشترک آبرسانی، احداث تصفیه‌خانه آب شرب و لوله گذاری از محل تصفیه‌خانه تا مخازن شهر تصویب شد.