در حالی که این روزها کمبود برق در آذربایجان شرقی موجب شده تا صنایع این استان در حال تعطیلی باشد اما بررسیهای فصل نیوز نشان می دهد که این کمبود برق در استانهای دیگر مانند اصفهان چندان ملموس نیست.
مجموع برق آذربایجان شرقی و غربی و زنجان حدود ۴ هزار مگاوات است در حالی که تنها شهرستان اصفهان ۷ هزار مگاوات برق دارد. این در حالی است که مجموع ظرفیت برق شهرهای دیگر این استان بیش از این ارقام است.
کمبود برق در استان موجب شده تا شهرک های صنعتی استان در سالهای اخیر عملا نتوانند رشد محسوسی داشته باشند و واحد جدیدی در استان به بهره برداری نرسد.