رئیس شورای هماهنگی بانک های استان گفت: تعداد افراد معرفی شده برای وام ازدواج و فرزند آوری به بانکهای استان ۵۱۷۵۸ نفر بوده که به ۳۴۸۹۳ نفر معادل ۶۷ درصد تسهیلات پرداخت شده و از این تعداد ۱۶۸۶۵ نفر در نوبت دریافت وام هستند.
عادل غلامی افزود: همچنین سهم بخش صنعت و معدن و تولید از کل تسهیلات پرداختی در هفت ماه اول امسال ۴۰ درصد و سهم تسهیلات بخش کشاورزی نیز ۱۵ درصد بوده است.