سرمایه گذاری در پروژه های شهری و صنعتی تبریز پاداش سکوت برخی مسئولان در برابر زیاده خواهیهای عده ای نو کیسه است.
چندی قبل یکی از سرمایه گذاران در نشست خبری با بیان اینکه شهرداری تبریز را تهدید به تعلیق پروژه های خود در تبریز کرده است گفت: تا زمانی که فلان مدیر در شهرداری برسرکار باشد حاظر نیست در تبریز سرمایه گذاری کند‌
وی در توضیح بیشتر خاطر نشان کرد که این مدیر مانع از تخلف ساختمانی وی در ولیعصر تبریز و احداث یک طبقه بیشتر شده وبنابراین باید برکنار شود.
درنمایی دیگر ازچندی پیش یکی از اعضای شورای شهرتبریز به صورت مستمراز اجرای یک پروژه بزرگ در غرب تبریز سوالاتی داشت و ایراداتی را به آن وارد میکرد تا اینکه اخباری  به گوش رسید که همکاریهای فنی آن سرمایه گذاردر غرب تبریز با شهرداری و مساعدت در زمینه ماشین آلات  قطع خواهد شد و در نتیجه  نه تنها آن عضو شورا از پیگیری مطالبات خود منصرف شد بلکه در مضان اتهام سرمایه گذار ستیزی هم قرار گرفت.
ادامه این روند خطرناک موجب خواهد شد تا زد وبندهای پشت پرده در جذب سرمایه گذاران بیشترشود و حجم تخلفاتی که منجر به حوادثی مانند متروپل آبادان میشود نیز افزایش پیدا کند.
بی تردید جذابیت و سوددهی سرمایه گذاری در تبریز و پروژه های مختلف به حدی زیاد است که نیازی به باج دهی به افرادی خاص نیست.