مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: خرید گوشت چرخ کرده فله ای به جز بسته بندی های بهداشتی و مجوز دار می تواند خطرات جبران ناپذیری برای شهروندان داشته باشد.

به گزارش صنعت خبرلری ،امیر حسین بهداد، مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی و رئیس منطقه ۴ دامپزشکی کشور با حضور در دفتر صنعت خبرلری با بیان اینکه رسانه ها به عنوان بازوی اجرایی این اداره کل در خدمت ارتقای بهداشت عمومی هستند گفت: در سالهای اخیر که در خدمت مردم استان بوده ام شاهد همراهی رسانه ها برای ترویج بهداشت عمومی جامعه بوده ام و تشکر ویژه ای دارم.

وی ادامه داد: خدمات دامپزشکی مانند ، هوا برای مردم ضروری و حیاتی است و اگر ما نتوانیم کار خود را به خوبی انجام دهیم ، تبعات سلامتی ناگواری برای عموم جامعه به وجود خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: تاکید داریم تا فرهنگ سازی عمومی به سمت همراهی مردم با دامپزشکی پیش رود به نحوی که مردم خود مسائل بهداشتی را رعایت کنند به عنوان مثال نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت در یخچال پس از ذبح موجب کنترل بیماری و از بین رفتن برخی باکتریها خواهد شد و این موضوع در حال حاضر در اغلب مناطق فرهنگ سازی شده است.

این مقام مسئول بابیان اینکه در سالهای گذشته تنهادو کشتارگاه دراستان به سیستم پیش سردخانه ای مجهز بود گفت: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کشتارگاه ها این سیستم را دارند که گام مهمی برای ارتقای سلامت عمومی است.

وی تصریح کرد: بیماریهای مشترک انسان و دام اهمیت زیادی دارند و غفلت از این بیماریها مانند آنفولانزای طیور موجب مرگ و میر بسیار گسترده تر از کرونا خواهد بود وبا وجود اینکه مسئولیت های ما با وظایف محوله اصلا همخوانی ندارد اما با تلاش زیاد و کوشش همکاران دامپزشکی که هر یک ۳ تا ۴ برابر تلاش می کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همراهی مردم در زمینه های سلامت عمومی مهم است، ادامه داد: تعداد بازرسان ما محدود است و مردم خود باید همراهی کنند به عنوان مثال خرید گوشت چرخ کرده فله ای  بایدخط قرمز شهروندان باشد چرا که خرید گوشت چرخ کرده فله ای به جز بسته بندی های بهداشتی و مجوز دار می تواند خطرات جبران ناپذیری برای شهروندان داشته باشد.

وی با اشاره به واکسیناسیون گسترده دامها برای مقابله با بیماریهای خطرناک تصریح کرد: دامها سرمایه های جامعه هستند و نیاز به همراهی دامداران برای واکسیناسیون به موقع هستیم و خوشبختانه همراهی خوبی در این زمینه وجود دارد.

خرید گوشت چرخ کرده فله ای خط قرمز شهروندان باشد

مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی گفت: خرید گوشت چرخ کرده فله ای به جز بسته بندی های بهداشتی و مجوز دار می تواند خطرات جبران ناپذیری برای شهروندان داشته باشد.

امیر حسین بهداد، مدیر کل دامپزشکی آذربایجان شرقی و رئیس منطقه ۴ دامپزشکی کشور با حضور در دفتر صنعت خبرلری با بیان اینکه رسانه ها به عنوان بازوی اجرایی این اداره کل در خدمت ارتقای بهداشت عمومی هستند گفت: در سالهای اخیر که در خدمت مردم استان بوده ام شاهد همراهی رسانه ها برای ترویج بهداشت عمومی جامعه بوده ام و تشکر ویژه ای دارم.

وی ادامه داد: خدمات دامپزشکی مانند ، هوا برای مردم ضروری و حیاتی است و اگر ما نتوانیم کار خود را به خوبی انجام دهیم ، تبعات سلامتی ناگواری برای عموم جامعه به وجود خواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: تاکید داریم تا فرهنگ سازی عمومی به سمت همراهی مردم با دامپزشکی پیش رود به نحوی که مردم خود مسائل بهداشتی را رعایت کنند به عنوان مثال نگهداری گوشت به مدت ۲۴ ساعت در یخچال پس از ذبح موجب کنترل بیماری و از بین رفتن برخی باکتریها خواهد شد و این موضوع در حال حاضر در اغلب مناطق فرهنگ سازی شده است.

این مقام مسئول بابیان اینکه در سالهای گذشته تنهادو کشتارگاه دراستان به سیستم پیش سردخانه ای مجهز بود گفت: در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق کشتارگاه ها این سیستم را دارند که گام مهمی برای ارتقای سلامت عمومی است.

وی تصریح کرد: بیماریهای مشترک انسان و دام اهمیت زیادی دارند و غفلت از این بیماریها مانند آنفولانزای طیور موجب مرگ و میر بسیار گسترده تر از کرونا خواهد بود وبا وجود اینکه مسئولیت های ما با وظایف محوله اصلا همخوانی ندارد اما با تلاش زیاد و کوشش همکاران دامپزشکی که هر یک ۳ تا ۴ برابر تلاش می کنند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه همراهی مردم در زمینه های سلامت عمومی مهم است، ادامه داد: تعداد بازرسان ما محدود است و مردم خود باید همراهی کنند به عنوان مثال خرید گوشت چرخ کرده فله ای  بایدخط قرمز شهروندان باشد چرا که خرید گوشت چرخ کرده فله ای به جز بسته بندی های بهداشتی و مجوز دار می تواند خطرات جبران ناپذیری برای شهروندان داشته باشد.

وی با اشاره به واکسیناسیون گسترده دامها برای مقابله با بیماریهای خطرناک تصریح کرد: دامها سرمایه های جامعه هستند و نیاز به همراهی دامداران برای واکسیناسیون به موقع هستیم و خوشبختانه همراهی خوبی در این زمینه وجود دارد.