به گزارش فصل نیوز، در حالی که آذربایجان شرقی در تولید نهال میوه های هسته دار و غیر هسته دار جایگاه خاصی در کشور و حتی کشورهای اطراف و حوزه قفقاز دارد وتعداد کل نهال تولید شده در استان بیش از دو میلیون و ۴۵۰۰ اصله است اما این استان مرزی نتوانسته بازار خوبی در کشورهای همسایه از جمله ارمنستان ، ترکیه و جمهوری آذربایجان داشته باشد و در سسال ۹۹ تنها تعداد ۵۰ هزار اصله نهال به دو کشور ارمنستان و گرجستان صادر شده است.
این در حالی است که بخشی از نهال های تولید شده در استان مشتری ندارد.