با حضور مدیر کل حراست شهرداری تبریز یونس خسروی بعنوان مدیر جدید حراست سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز منصوب شد.

به گزارش امور ارتباطات سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز ، با حضور مدیر کل حراست شهرداری تبریز و مدیرعامل و معاونین و مدیران کشتارگاه تبریز ، مدیر حراست این سازمان معارفه شد.

در این جلسه کریم قدرتی مدیرعامل سازمان ضمن خیر مقدم به مدیرکل حراست و هیئت همراه، حراست یک سازمان را بازوی توانمند مدیریت دانسته و خواستار تلاش همه همکاران برای پیشبرد اهداف سازمان گردید.

وی از اقدامات کشتارگاه تبریز در تامین درآمد پایدار سازمان نام برد و افزود: پسته کاری و توسعه فضای سبز، تولید پودر خون، تولید خوراک دام از ضایعات شکمبه از موفقیتهای بدست آمده سازمان در ماههای اخیر است که مرهون همدلی و همکاری تک تک همکاران از جمله مدیر حراست می باشد.

در ادامه محمد شهابی مدیر کل حراست شهرداری تبریز نیزدر سخنانی خدمت در مجموعه شهرداری که دارای کارکنان صادق، توانمند، شریف و پاک می باشند را یک توفیق الهی و فرصتی مغتنم برای خدمت به مردم دانسته و گفت : سیاست حراست شهرداری تبریز سیاست صیانتی است؛ صیانت به معنای حفاظت از بیت المال و سرمایه های انسانی مجموعه شهرداری که سرمایه های اصلی هر مجموعه ای می باشند.
وی اضافه کرد: حراست می بایست مامنی برای حل مشکلات پرسنل باشد و همکاران حراست سازمان را امین خود بدانند.

در  پایان این جلسه ضمن تشکر از زحمات وحید مهریان به پاس تلاش صادقانه در سازمان کشتارگاه، یونس خسروی نیز  به عنوان مدیر جدید حراست سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری تبریز معرفی شد