تبریز در سال ۹۹ تبریز با ارسال درخواستی و به صورت موقت به سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند پیوسته اما جایگاهی متزلزل و شکننده دارد.

به گزارش صنعت خبرلری ،

پروژه هوشمند سازی شهری در آذربایجان شرقی از اواسط سال ۱۳۹۵ در تبریز کلید خورد درآن مقطع وزارت صمت از طریق یک سرمایه گذار این پروژه رادر تبریز کلید زد و مقرر شد روند عملیاتی آن در سال ۱۳۹۶ آغاز شود اما به واسطه مشکلاتی این روند درتبریز متوقف و در یکی دیگر از کلان شهرهای کشور آغاز شد اما مسئولان شهری در سالهای ۹۷ تا ۹۹ این پروژه را در ابعادی کوچک مانند نصب دوربین های هوشمند به صورت محدود در میادین شهر دنبال می کردند تااینکه در سال ۹۹ تبریز با ارسال درخواستی و به صورت موقت به سازمان جهانی شهرهای پایدار هوشمند پیوست با این اقدام مسئولان شهری دست به دامن اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان شدند تا تبریزبتواند در زمینه هوشمند سازی گامهای عملیاتی تری بردارد در بودجه ۱۴۰۰ بردارد و ۷۰۰میلیارد ریال تنهادرزمینه هوشمند سازی حمل و نقل ترافیک شهری اختصاص پیدا کند.
علاوه بر این شهرداری تبریز در زمینه مسابقات نوآوری‌های هوشمند شهری، پاسخگوی هوشمند سلامت ،وبینارهای پاسخگوی هوشمند و برنامه شهر هوشمند برنامه های مدونی درسال ۱۴۰۰ دارند.
در گام بعدی هوشمند سازی شهرهایی مانند مراغه ، میانه و بستان آباد قرار گرفته اند.