هشدار رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی خطاب به دولت و نمایندگان مجلس :

جايگاه هاي CNG دچار بحران شديد و در آستانه ورشکستگي و تعطيلي هستند

سلمان امیری تیکمه داش رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی ضمن اعلام هشدار شدید خطاب به دولت و نمایندگان مجلس، از وضعیت بحرانی شدید مالی و ورشکستگی احتمالی آنان خبر داد و خواستار توجه جدی به حل مشکلات متعدد جایگاههای سوخت استان شد.

جايگاه هاي  CNG دچار بحران شديد و در آستانه ورشکستگي و تعطيلي هستند

به گزارش خبرنگار ما در تبریز؛عضو هیات مدیره کانون کارفرمایی انجمن صنفی جایگاههای عرضه سوخت کشور گفت: با توجه به بررسی های کارشناسی و اعلام نظر صاحب نظران امر و باعنایت به افزایش بی رویه تورم ،گرانی ،افزایش قیمت قطعات و خدمات تعمیر و نگهداشت جایگاه ها ی سوخت ،و همچنین بادر نظرگرفتن افزایش میزان ۵۷درصدی حقوق کارگران و به تبع آن افزایش میزان هزینه ها و مخارج و افزایش بیمه های تامین اجتماعی و بیمه های مسئولیت مدنی و سایر هزینه ها، وعدم کفاف درآمدی جایگاه ها، متاسفانه کارمزد فعلی جایگاه داران کفاف این همه هزینه ها را نمیدهد و این صنف را در آستانه ورشکستگی قرار داده است و اکثر جایگاه ها در شرایط بحرانی و مشکلات اقتصادی و ورشکستگی قرار گرفته اند و اگر توجه جدی ازسوی دولت و نمایندگان مجلس جهت تغییر نرخ کارمزد صورت نگیرد قطعا با بحران تعطیلی جایگاه ها و به تبع آن بیکاری کارگران و ورشکستگی مالکین جایگاه ها مواجه خواهیم شد .
امیری تیکمه داش رئیس اتحادیه جایگاه داران استان آذربایجان شرقی  با اشاره به مشکلات بیشمار جایگاه داران ادامه داد: متاسفانه علی رغم مکاتبات و مراجعات متعدد موارد مورد اشاره به مسئولین ذیربط انتقال داده شده و گوش شنوایی برای طرح مسائل پیرامون جایگاه داران نمی بینیم و قطعا در صورت عدم توجه جدی دولت ،مجلس و مسئولین با بحرانهای شدید اجتماعی و تعطیلی ناخواسته جایگاه ها روبرو خواهیم شد .
وی در پایان ضمن هشدار جدی خطاب به دولت و نمایندگان مجلس و مسئولین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ،توجه ویژه آنان را قبل از بروز هرگونه بحران احتمالی نسبت به فعالین این صنف را خواستار گردید.