در این شهر از ایران، به جای صبحانه، تریاک به کارگران می‌دهند

مواد در عسلویه، هم بسیار ارزان و هم بسیار در دسترس است. خاصیت مواد برای کارگران این است که فشار خردکننده ۱۲ ساعت کار روزانه در هوای آلوده و سمی را از یادشان می‌برد.
در این شهر از ایران، به جای صبحانه، تریاک به کارگران می‌دهند

به گزارش سلام نو، در بخشی از یک گزارش، بنفشه سام‌گیس در روزنامه اعتماد درباره وضعیت بغرنج کارگران مشغول در عسلویه نوشت: «مواد در عسلویه، هم بسیار ارزان و هم بسیار در دسترس است.

خاصیت مواد برای کارگران این است که فشار خردکننده ۱۲ ساعت کار روزانه در هوای آلوده و سمی را از یادشان می‌برد.

از یکی شان پرسیدم چطور می‌توانید روزی ۱۲ ساعت جوشکاری کنید؟ گفت با کمک مواد.

گفت ما باید برای زن و بچه‌مان پول بفرستیم. گفت اگر کار نکنیم یا اگر کم کار کنیم یا اگر حواس‌مان پرت شود و نقطه جوش، حباب هوا داشته باشد و ببُرد، ما را اخراج می‌کنند.

گفت پیمانکار برای ما تریاک می‌آورد و هر روز قبل از شروع کار، تریاک می‌کشیم تا توان کار داشته باشیم.»