در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت از روسای سازمان‌های ذی‌ربط توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تجلیل به عمل آمد.

مهندس محمدرضا نعمت‌زاده در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برنامه‌ریزی برای افزایش ۲۵ درصدی رقم صادرات غیر نفتی در سال جاری، اظهار کرد: صنعتی را می‌توان به معنای واقعی کلمه صنعت نامید که بخشی از محصولات آن صادر شود.

وی با تاکید بر لزوم توجه به حوزه آموزش در موضوع صادرات، افزود: واحدهای تولیدی باید همگام با ارایه آمار تولید خود به حوزه صادرات و ارایه آمار صادرات محصولاتشان نیز به صورت ویژه توجه کنند.

مهندس نعمت‌زاده با اشاره به موضوع ساماندهی اصناف در کشور گفت: به جای صدور مجوز برای اصناف فاقد مجوز می‌توان چند صنف را با نام جدید با هم ادغام و اصناف را ساماندهی کرد.

گفتنی است که در گردهمایی مدیران ارشد وزارت صنعت، معدن و تجارت از روسای سازمان‌های ذی‌ربط توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت تجلیل به عمل آمد.

علمدار یزدی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد در حوزه جذب اعتبارات بودجه، قوانلو رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان گلستان در حوزه فعالیت‌های ورزشی، بهروز اسودی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در حوزه ستاد رونق تولید و هم‌چنین ذاکری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم در حوزه فعالیت‌های بخش آموزش، پژوهش و فناوری توسط مهندس نعمت‌زاده مورد تجلیل قرار گرفتند.

در این گردهمایی همچنین از همتی و علیرضایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌های فارس و خراسان رضوی به خاطر انجام اقدامات قابل در زمینه سالم‌سازی محیط کسب و کار، نجاتی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی برای فعالیت‌های چشمگیر در بخش طرح و برنامه و امامی رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهار محال و بختیاری برای بازدیدهای صنعتی نیز تجلیل به عمل آمد.