اقدامات انجام یافته در زیباسازی نوروزی تبریز،بهشت ماندگار را لقبی برازنده برای این شهرکرده است.

مرتضی احمدپور- روزنامه نگار

هرچند تبریز شهری مناسب برای گردشگری در تابستان است و این شهراز دیرباز یکی از گزینه های گردشگری تابستانه برای مردم ایران زمین به شمار میرود اما امسال گامهای بلندی برداشته شد تا این شهر در بهار هم میزبانی شایسته برای گردشگران باشد و فراتر از آن شهروندان تبریزی هم زیبایی های بهاری را بهتر و بیشتر لمس کنند. ۱۰۵ المان و هفت سین طراحی شده متنوع و زیبای نوروزی که خلاقانه در گوشه گوشه شهر به چشم میخورد همچنین نورپردازیهای ویژه ،کاشت ۹ میلیون بوته گل در سراسر تبریز و طرح های استقبال نوروزی در ورودیهای مختلف شهر در کنار نمایش آیین های قدیمی نوروزی تبریز و آذربایجان نشان داد که شهرداری تبریز گامهای بلندی برای تبدیل تبریز به بهشت ماندگار ایران زمین برداشته و شهروندان تبریز خود ساعتها برای دیدن این زیبائیها در شهر قدم میزنند.
اقدامات انجام یافته در بهار امسال و آمادگی مدیریت شهری برای استقبال از میهمانان بی شک از چشم فعالان گردشگری کشور دور نمانده و باید انتظار شهری پر از گردشگر را در ماه های آتی و تابستان پیش رو داشت.