توزیع نامناسب کارخانه ها و صنایع در استان موجب شده تا برخی شهرها به علت نبود صنایع به صورت نگران کننده ای با کاهش شدید جمعیت و خالی شدن تدریجی سکنه مواجه شوند به نحوی که برخی روستاهای شرق استان عملا خالی از سکنه شده اند.
این موضوع اخطاری است که معاون عمرانی استاندار و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی بر آن تاکید دارند و بی عدالتی اقتصادی و صنعتی در استان افزایش فاصله های طبقانی را موجب شده است.
اختلاف درآمد در شهرهایی مانند تبریز و چاریماق مشهود است و حتی گاهی به چند برابر می رسد.
مسئولان استان تصمیم گرفته اند در سالهای پیش رو بر توزیع عادلانه ثروت در استان توجه بیشتری داشته باشند.