واحدهای تولیدی کوچک در استان مورد بی مهری و کم لطفی  بانکها قرار میگیرند

محمد کلامی در جلسه بررسی عملکرد بانک‌های استان، گفت: بانک‌ها برای این که مشکل تامین منابع نداشته باشند، باید از پروژه‌های بزرگ حمایت کنند و با بروکراسی اداری باعث فرار سرمایه گذاران از استان نشوند.

وی افزود: اتاق بازرگانی با همکاری دستگاه‌های مسئول، کارگاه های آموزشی جهت تامین منابع مالی برای تجار ارائه دهد، زیرا تامین منابع مالی فقط برعهده بانک‌ها نیست و صنعت استان نیاید متکی به بانک‌ها و تسهیلات بانکی باشد، بلکه راهکارهایی از قبیل صندوق‌های تامین منابع مالی و سهام در این راستا اتخاذ شود.
کلامی با اشاره به پاره ای مشکلات در ارائه تسهیلات طرح رونق تولید، گفت: متاسفانه واحدهای تولیدی کوچک در استان مورد بی مهری و کم لطفی قرار می¬گیرند که انتظار می¬رود بانک های استان در این مورد با تعامل بهتر از این طرح ها حمایت کنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی همچنین به برخی موانع در ارائه تسهیلات بانکی اشاره کرد و از بانک های عامل در استان خواست وام های ازدواج و فرزندآوری، ودیعه مسکن و تبصره ۱۶ نهادهای حمایتی تا هفته آینده پرداخت شود.