مشهورترین منطقه در آذربایجان شرقی که به کشت برنج اختصاص دارد میانه است که برنج آن از عطر و مرغوبیت خاصی برخوردار بوده و عطر وطعم خاثصی دارد که قیمت آن در بازار مصرف تا کیلویی ۴۰ هزار تومان هم می رسد.
سالانه ۱۸ هزار تن برنج در سطح زیرکشت پنج هزار و ۲۰۰ هکتار در این شهرستان کشت می شود که برای بیش از ۲۱ هزار نفر اشتغال زایی مستقیم و غیر مستقیم دارد.
برنج میانه در زمینهای باتلاقی منطقه کشت می شود و مقدار کمی از منابع آبی به آن هدایت می شود. علاوه بر گونه محلی که ظاهری متفاوت دارد گونه های دیگر شامل علی کاظمی، حسن سرا، هاشمی و گیلانه در این منطقه کشت می شود.
بزرگترین چالش برنج میانه افزایش استفاده از کودهای شیمایی برای افزایش برداشت محصول است ودر حال حاضر از هر هکتار بیش از سه تا چهار تن برنج برداشت .هرچند سهم کاشت و برداشت برنج از اشتغال میانه چندان زیاد نیست اما به اعتقاد کارشناسان حضور سرمایه گذاران می تواند تولید برنج را بیشتر و اقتصادی تر کند.
با توجه به اینکه برنج میانه تنها در زمین های آبرفتی و باتلاقی منطقه کشت می شود و امکان اختصاص زمینهای بیشتر با توجه به محدودیتهای منابع آبی نیست، سرمایه گذاران تمایلی برای افزایش کشت برنج مرغوب میانه در این منطقه ندارند و با گرمتر شدن هوا و کاهش زمین های باتلاقی ، تعداد اشتغال در این حوزه هم رو به کاهش بوده و مهاجرت بیشتری را رقم می زند.