سازمان امور مالیاتی بخشنامه‌ جدیدی در خصوص مقابله با کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف صادر کرد.

به منظور مقابله با پدیده سوء استفاده از کارتهای بازرگانی، مقرر شده تا ادارات کل سازمان امور مالیاتی پیش از اعلام شکایت در خصوص صاحبان کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف از انجمن کارگزاران گمرکی، اطلاعات مربوط به مؤدیان واقعی را دریافت کنند.