مدیرعامل شرکت عمران و توسعه آذربایجان از بتن ریزی تراز آخر آمفی تئاتر پروژه پردیس و رسانه خبر داد.

▪️به گزارش امور ارتباطات شرکت عمران و توسعه آذربایجان،بهروز قاسمی با بیان این مطلب اظهار داشت: پروژه احداث فرهنگسرای پردیس و رسانه در مساحتی حدود ۸۰۰۰ مترمربع در ۶ طبقه سازه ای به کارفرمایی شهرداری منطقه ۲ و توسط شرکت عمران و توسعه آذربایجان در حال اجرا است.

وی با مهم خواندن این پروژه بلحاظ ابعاد فرهنگی، آموزشی، رفاهی و ورزشی افزود: با توجه به افزایش خدمات فرهنگی، آموزشی، رفاهی و ورزشی در سطح مناطق تبریز در دور جدید مدیریت شهری برای شهروندان تبریزی، برآنیم تا با اتمام پروژه فرهنگسرای پردیس و رسانه با کاربری ورزشی،کافی شاپ، پاتوق رسانه ای، دفاتر رسانه های مختلف و آمفی تئاتر با ظرفیت ۲۵۰ نفر که به کارفرمایی شهرداری منطقه دو و شرکت عمران و توسعه آذربایجان به عنوان مجری طرح در حال تکمیل است، گامی دیگر در این حوزه برای بهره مندی عموم شهروندان و اهالی اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و ورزش برداشته باشیم.

امور ارتباطات شرکت عمران و توسعه آذربایجان https://toseeh.tabriz.ir/ http://instagram.com/omran.toseeh