✅با حکم مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال و رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان معرفی شد. ✅طی حکمی از سوی حسین فتحی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی، جلیل روحانی به عنوان “معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال” استان و رسول جعفری به عنوان “رئیس اداره اشتغال و هدایت نیروی کار” این اداره کل منصوب شدند. ✅یونس طاهری از ایثار گران ۸ سال دفاع مقدس که پیش از این عهده دار مسئولیت خطیراین معاونت بود با ۳۵ سال سابقه موثر به افتخار بازنشستگی نائل شد و جلیل روحانی به سمت معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی منصوب و از خدمات ارزشمند یونس طاهری در طول مسئولیتشان در این اداره کل قدردانی بعمل آمد جلیل روحانی متولد ۱۳۶۰ دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد اقتصاد می باشد که پیش از این بعنوان رئیس اداره اشتغال استان را در کارنامه درخشان خود دارد همچنین طی حکم جداگانه ی رسول جعفری که پیش از این کارشناس اشتغال این معاونت را بر عهده داشت بعنوان رئیس جدید اداره اشتغال و هدایت نیروی کار استان معرفی و منصوب شد.