مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از اجرای برنامه های مهم و متنوع معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبر داد.

به گزارش چالش روز، حمید الله وردی پور در نشست خبری با محوریت نتایج طرح های تحقیقاتی اظهار کرد: با حمایت های دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی یک سال اخیر اقدامات و برنامه های بسیار مهم و متنوعی توسط مراکز تحقیقاتی در دست اجرا قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با انجام طرح های تحقیقاتی در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز دیگر مصرف کننده اطلاعات صرف کشورهای دیگر نیستیم.

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز گفت: Health Promoting Hospital
یا همان بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت از کشور اورپا آغاز شده بود اما امروزه همین کشور به نتایجی دست یافته است که باید در حوزه سلامت کشورهای جهان سوم اقدامات زیادی انجام شود.

وی افزود: بیمارستان های ارتقاء دهنده سلامت دورنمای آینده خدمات بیمارستانی در توسعه نظام مند سلامت افراد می باشند و تمام فعالیت هایی که برای بهزیستی مردم انجام می شود جزو شاخصه های ارتقاء سلامت هستند.

الله وردی پور با بیان اینکه هر طرح پژوهشی باید با نگاه مسئله محور مشکلی از جامعه را حل کند تصریح کرد: نتایج یک طرح تحقیقی وقتی اثرگذار می شود که آثار آن تحقیق در زندگی مردم، صنعت و جامعه مشاهده شود.

وی خاطرنشان کرد: از تلاش تمامی محققان، اساتید، دانشجویان و کارشناسان و پرسنل معاونت تحقیقات و فناوری که نتایج تحقیقاتشان در سطح جامعه بروز یافته و تاثیرگذار شده است تشکر می کنم و امیدواریم با تلاش‌های هر چه بیشتر در آینده بتوانیم نتایج بهتری را برای دانشگاه کسب کنیم.

در ادامه‌ی این نشست، مهستی علیزاده رییس مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی تبریز، یحیی رسول عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، همایون صادقی بازرگانی رییس پژوهشکده مدیریت سلامت و ارتقای ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، میثم زارع زاده عضو کمیته تحقیقات دانشجویی، رضا دهقان زاده رییس مرکز تحقیقات سلامت و محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تبریز به ایراد سخن در مورد طرح‌های تحقیقاتی مجموعه خود پرداخته و به موارد مهم و کلیدی اشاره کردند.