رقابت بر سر تصدی کرسی ریاست اتاق بازرگانی تبریز وارد مراحل حساس و در عین حال غیر اخلاقی شده است.
صنعت خبرلری:دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی تبریز۲۰ اسفند برگزار میشود و در حالی که در دوره های پیشین آرامش نسبی بر برگزاری انتخابات حکم فرما بود و کاندیداهای محدود و از پیش تعیین شده باهم رقابت میکردند اما در دوره دهم افرادی متفاوت بدون پیشینه مناسب هم برای تصدی کرسی ریاست اتاق اعلام آمادگی کرده اند.
افرادی که سرمایه گذاریهای بزرگی خارج از تبریز کرده اند و تا کنون توجه چندانی به  شهر  تبریزنداشته  و بیشترین تلاش آنان برای خرید فرش های تبریز به قیمت کمتر و فروش بالاتر در بازارهای دیگر بوده برای صندلی ریاست خیز برداشته اند.
همچنین برخی فعالان صنایع شکست خورده حوزه  هایی چون آهن وفولاد هم برای حضور در این دوره اعلام آمادگی کرده اند.
گروه های مختلف دیگری هم با تخریب شخصیتهای برجسته تلاش دارند تا تجربه حضور در اتاق را به قیمت شکستن بزرگان به دست بیاورند.
از طرف دیگر از سوی مدیریت فعلی اتاق هم اقدامات عجیب و غریبی برای حفظ صندلی ریاست دیده میشود.
حضور  در برنامه های افتتاحیه بخشی ازیک بیمارستان یا افتتاح نیمه تشریفاتی اتاق جلفا و برگزاری دوره ها و دیدارهای شتاب زده در همین راستا است.
هرچند ریاست اتاق بازرگانی و حضور در هیئت مدیره به ظاهر عواید مالی چندانی ندارد اما تلاشهای صورت گرفته نشان میدهد که منافع مالی و غیر مالی بزرگی در این صندلی نهفته است و بی تردید روزهای منتهی به انتخابات شاهد اتفاقات جالبتری در فرایند انتخابات خواهیم بود.