در حالی که مدیرعامل شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی از پرداخت پاداش کاهش برق برای  همه مشترکان صنعتی، کشاورزی و خانگی استان خبر داد که برخی مشترکان از افزایش تصاعدی قیمت برق خبر می دهند.

فرج نیا  با بیان اینکه تشویقات وزارت نیرو برای کاهش مصرف برق پاداش محور است افزود: پارسال ۲۵ میلیارد تومان در بخش صنعت و کشاورزی استان به عنوان پاداش نقدی برای کاهش مصرف برق پرداخت شد.
وی اضافه کرد: مشترکان خانگی هم به ازای هر کیلووات ساعت کاهش مصرف برق مبلغ ۵۰۰ تومان معادل ۵ برابر نرخ برق اعمال شده به عنوان پاداش دریافت می کنند.
وی با اشاره به افزایش بی سابقه مصرف برق در کشور خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه هیات دولت، همه ادارات هم علاوه بر کاهش ساعات اداری موظف هستند حداقل ۴۰ درصد مصرف برق خود را در ساعات اداری کاهش دهند.

در عین حال برخی مشترکان از افزایش تصاعدی قیمت برق خبر می دهند.