اولویت نمایندگان مجلس از احیای دریاچه ارومیه تا نجات زاینده رود به نگرانی درمورد سگ گردانی تنزل پیدا کرده است.
سید مرتضی احمدپور_روزنامه نگار

شاید باورش سخت باشد که در کشوری از یک سو،تنش های آبی به اوج خود رسیده باشد و سفره های زیر زمینی نفسهای آخر خود را بکشد و از سوی دیگر محیط زیست دچار چالش جدی باشد و مردمان کلانشهرها کف مطالباتشان عدم استفاده از مازوت در نیروگاه های برق باشد،آنوقت در عالی ترین مرکز قانون گذاری کشور رگ غیرت نمایندگان مجلس برای نگهداری حیوانات متورم شود.
بسیاری از شهروندان که نظاره گر خشک شدن دریاچه ارومیه و کم آبی نگران کننده در مرکز کشور هستند،شنیدن مواضع نمایندگان ونگرانی آنان در مورد نگهداری حیوانات خانگی و تلاش برای وضع قوانین در این زمینه را بیشتر یک شوخی تلقی میکنند،شوخی تلخ که بیشتر ازهرزمانی روح وروان شهروندان را آزار میدهد.
هرچند که نمایندگان فعلی منتخب حداقلی از مردم هستند و منتخبان مجلس یازدهم بر اساس آمار رسمی با کمترین رای در طول چند دهه گذشته به مجلس راه یافته اند اما قرار نیست آنان خود را نمایندگان مردم ندانند و مطالبات عمومی را پیگیر نشوند.
آیا نمایندگان مردم در مجلس افتتاح سد ایلیسو و تاثیر فاجعه آمیز آن بر افزایش تنش آبی فرا منطقه ای و خشک شدن بیشتر هورالعظیم را نادیده میگیرند و هیچ بیانیه صادر نمیکنند و واکنشی نشان نمیدهند و تنها نگهداری حیوانات خانگی است که باید باآن مقابله کرد.
اصلا مگر میشود تجمعی چند صد هزار نفری در اصفهان برای احیای زاینده رود شکل بگیرد و درست فردای همان روز صدای ممنوعیت سگ گردانی از مجلس شورای اسلامی به گوش برسد؟؟
حداقل انتظاری که از مجلس در فردای تجمع بزرگ اعتراض به کم آبی در مرکز کشور میرفت،احضار وزیر نیرو به مجلس و تشکیل جلسه اضطراری بود اما نه تنها در این زمینه اقدام موثری صورت نگرفت بلکه مجلس انقلابی با نگرانی بر ممنوعیت نگهداری حیوانات خانگی و سگ گردانی و مجازات قانونی برای خاطیان تاکید کرد.
نمایندگان مجلس نباید فراموش کنند که آنان زیر ذره بین نظارت مردمی به عنوان صالح ترین دادگاه دنیوی قرار دارند و عملکرد آنان قضاوت خواهد شد.
آقایان باید بدانند که چهار سال نمایندگی مجلس هم تمام خواهد شد و آنان باید در دادگاه تاریخ پاسخگوباشند.