آتش سوزی ۴ ساعته  کارگاه تولیدی واقع در شهرک شهید مدنی تبریز، پایان یافت.????????????

به گزارش صتعتیمیز ، به نقل از ستاد خبری سازمان آتش نشانی ، صبح  چهارشنبه ۹۵/۰۹/۱۷ ساعت ۷:۴۰ دقیقه، طی گزارش های مردمی به سامانه ۱۲۵ ،یک کارگاه تولیدی در شهرک شهید مدنی دچار آتش سوزی شد.
گفتنی است این حادثه که در شهرک مدنی تبریز رخ داده بود، پس از اعلام این حاثه از سوی شهروندان اکیپی از آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ به محل حادثه اعزام و شاهد آتش سوزی وسیع و گسترده کارگاه تولیدی شدند که به سرعت در حال گسترش بود.
رهنمایی فر فرمانده آتش نشانان درباره عملیات ایمنی این حادثه گفت: با نظر به گستردگی آتش سوزی کارگاه سریعا تانکر آب ایستگاه شماره ۱۴ در محل حادثه حضور و به یاری آتش نشانان ایستگاه شماره ۴ پرداخته و با هماهنگی یکدیگر، از چند جهت اقدام به اطفاء حریق کرده و شعله های آتش را کنترل کردند.
وی در ادامه گفت: این آتش سوزی در نهایت با بیش از ۴ ساعت تلاش سر سخت آتش نشانان مهار و اطفاء کامل شد.
گفتنی است اکبر پور و لطفی وند از افسران آماده سازمان آتش نشانی تبریز به جمع آتش نشانان در صحنه عملیات ملحق شده بودند.
در پایان عملیات نیز آتش نشانان با اطمینان کامل از اطفاء کامل حریق و ارایه توصیه های ایمنی لازم به ایستگاه مربوطه بازگشتند.
شایان ذکر است خوشبختانه در این حادثه صدمات جانی وجود نداشت.