قیمت انواع خودروهای شاسی بلند در بازار تهران
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی صنعت تبریز قیمت خودروهای شاسی بلند در بازار تهران از حداقل ۵۰میلیون تومان آغاز میشود