به گزارش صنعتیمیز ، فروش خانه های مسکونی در ۱۶ نقطه مهم شهر تبریز تفاوتی فاحش از حدود متری یک میلیون برای هر متر مربع در شهرک امام تا متری ۴و نیم میلیون در آبرسان و ولیعصر تبریز حکایت دارد.

همچنین در بررسی قیمت خانه های مسکونی که اکثرا شامل آپارتمان نوساز می شود میانگین قیمت ۲ میلیون تومان تا ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

قیمت آپارتمان در ۱۶ نقطه به شرح زیر است:

مکان متراژ قیمت کل
تبریز : شهرک امام ۱۱۰ ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : آبرسان ۱۶۵ ۷۴۲,۵۰۰,۰۰۰
تبریز : ثقه السلام ۱۰۲ ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰
تبریز : باغميشه ۸۷ ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : ۱۷شهریور ۹۳ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : امام خمینی ۷۵ ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : شریعتی ۹۴ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : ابوریحان ۱۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : مارالان و طالقانی
۱۰۰ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : چای کنار ۱۰۴ ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : یاغچیان ۱۰۰ ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰
تبریز : امام خمینی ۱۶۶ ۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰
 

تبریز : کوی ولی عصر

۱۲۰ ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰

زعفرانیه  و میر داماد                         ۱۴۵                     ۳۶۰۰۰۰۰

ائل گلی                                           ۱۲۰                    ۴۰۰۰۰۰۰۰۰

گفتنی است این قیمتها بنا بر اعلام بنگاه های املاک مسکن بوده و برخی قیمتها بالا و پائین می باشد.