به بهانه سالروز ملی شدن نفت

تصاویر زیر مجموعه‌ای از کاریکاتورهای منتشر شده در مطبوعات جهان است که از زوایای مختلف به «ملی شدن صنعت نفت ایران» در سال ۱۳۲۹ پرداختند. این کاریکاتورها از کتاب «زندگینامه و مبارزات سیاسی دکتر مصدق» نوشته «دکتر نصرالله شیفته» انتخاب شده‌اند.

012 002 001 003 006 005 004 009 008 007 011

023 024 025 022 021 019 016 017 018 013 014 015 026

انتهای پیام

010