عملکرد یک ساله پالایشگاه تبریز

مدیرعامل پالایشگاه تبریز اضافه کرد: پروژه گوگردزدایی از نفت گاز با هدف کیفی سازی و کاهش آلاینده‏های زیست محیطی نفت‏گاز با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت‏گاز با استاندارد یورو پنج نیز از دیگر پروژه های در حال اجرای این شرکت است.

به گزارش صنعت تبریز ، محمد باقر دخیلی در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به تولید فرآورده‌های این شرکت طی ۱۱ ماه گذشته ادامه داد: در این مدت ۱۰۱ میلیون و ۶۲۰ هزار کیلوگرم گاز مایع، یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون و ۸۶ هزارلیتر بنزین، ۲۲۳ میلیون و ۵۶۳ هزار لیتر نفت سفید، یک میلیارد و ۹۸۸ میلیون و ۱۸۳ هزار لیتر نفت گاز و یک میلیارد و ۱۴۹ میلیون و ۳۷۲ هزار لیتر نفت کوره، تولید شده است.

او با اشاره به مسئولیت‌های زیست محیطی این شرکت در راستای تولید بنزین پاک و بدون گوگرد و بنزن، خاطرنشان کرد: در این مدت ۱۵ میلیون و ۹۵۲ هزار کیلوگرم گوگرد و ۱۳ میلیون و ۱۷۴ هزار کیلوگرم بنزن تولید شده است.

وی استراتژی مهم پالایشگاه تبریز را بهبود و توسعه پایدار کسب ‌و کار با تأکید بر ارزش‌ آفرینی و مسئولیت‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: در این راستا رعایت حقوق مشتری، رعایت ارزش‌های اجتماعی و رعایت دقیق الزامات زیست محیطی از اصول شرکت است.

پروژه قیرسازی

مدیرعامل پالایشگاه تبریز همچنین با اشاره به بهره برداری از پروژه قیرسازی این شرکت در تیرماه سال گذشته گفت: در این واحد روزانه پنج هزار بشکه قیر از نوع ۶۰٫۷۰ و ۸۵٫۱۰۰ تولید می شود.

وی اضافه کرد: با بهره‌برداری از واحد گرانول سازی شرکت از فروردین ماه سال گذشته در راستای کاهش آلاینده‌های زیست محیطی روزانه به میزان ۵۰ الی ۶۰ تن گرانول تولید می‌شود.

دخیلی با اشاره به پروژه در حال اجرای این شرکت، افزود: با ایجاد واحد اختلاط روغن‏های روانساز امکان تولید روغن موتورهای دیزلی و بنزینی تک گریدی و چند گریدی، روغن های صنعتی و ضد یخ با ظرفیت ۴۰ -۳۰ هزار تن در سال در این شرکت فراهم می شود.

راه اندازی واحد بازیافت گازهای ارسالی

وی ادامه داد: با راه اندازی واحد بازیافت گازهای ارسالی به فلکه از جمله پروژه های در حال اجرای این شرکت است امکان بازیافت گازهای ارسالی به ظرفیت دو هزار و ۴۵ کیلوگرم بر ساعت فراهم می شود که کاهش ضایعات، بهینه سازی سوخت و کاهش آلاینده‏های زیست محیطی را به دنبال دارد.

مدیرعامل پالایشگاه تبریز اضافه کرد: پروژه گوگردزدایی از نفت گاز با هدف کیفی سازی و کاهش آلاینده‏های زیست محیطی نفت‏گاز با ظرفیت تولید روزانه ۳۰ هزار بشکه نفت‏گاز با استاندارد یورو پنج نیز از دیگر پروژه های در حال اجرای این شرکت است.

وی دیگر پروژه های این شرکت را گوگردسازی جدید و فرآورش گازهای انتهایی، کراکینگ مناسب جهت حذف یا کاهش نفت کوره، ایزومراسیون جهت تولید بنزین بااستاندارد یورو چهار و استفاده ازفرایندهای به روزجهت تولید روغنهای پایه برشمرد.