در قرار داد با شرکت نفت فلات قاره ايران

 قرارداد نخستين بسته کاري پروژه پژوهشي ميدان‌محور طرح ازدياد برداشت ميدان سروش، ميان شرکت نفت فلات قاره ايران و دانشگاه صنعتي سهند تبريز امضا شد.

به گزارش صنعت تبریز به نقل از  شانا، قرارداد نخستين بسته کاري طرح توسعه فناورانه ميدان سروش ميان سعيد حافظي، مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران و رسول آذري خسروشاهي، رئيس دانشگاه صنعتي سهند تبريز امضا شد؛ همچنين دانشگاه صنعتي سهند تبريز در اين مراسم، قراردادي با شرکت پانترا (Panterra) هلند به عنوان همکار خارجي پروژه امضا کرد. حافظي در اين مراسم عنوان کرد: ضريب بازيافت ميدان سروش در حالت طبيعي حدود پنج درصد است که با اعمال طرحهاي ازدياد برداشت مناسب با استفاده از فناوريهاي روز، امکان افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصد ضريب بازيافت معادل توليد حداقل يک تا ۱,۵ ميليارد بشکه نفت اضافه بر توليد طبيعي در اين ميدان وجود دارد.وي با اشاره به قراردادهاي توسعه فناورانه مخازن که اواخر سال ۹۳ ميان شرکت ملي نفت ايران و دانشگاهها و مراکز تحقيقاتي کشور امضا شد، ادامه داد: در اين طرح، پنج ميدان از شرکت نفت فلات قاره ايران مدنظر قرار گرفت که در فاز نخست ميدان سروش انتخاب و براي چهار ميدان ديگر در سالهاي آينده اقدام مي‌شود.

به گفته وي، در طول ۱۰ سالي که براي اين قراردادها در نظر گرفته شده است، دانشگاه‌ها موظف هستند با همکاري مراکز تحقيقاتي و مشاوران خارجي قوي فعاليتها و کارهاي تحقيقاتي را که منجر به ازدياد برداشت مي‌شود، طي برنامه‌هاي کوتاه‌مدت و بلندمدت انجام دهند تا توليد از اين ميدان افزايش يابد.

حافظي افزود: در طول يک سال گذشته پس از امضاي قرارداد اصلي با دانشگاه صنعتي سهند، اطلاعات ميدان بررسي و چالشها و عناوين تحقيقاتي استخراج و طرحهاي پيشنهادي مرتبط از سوي کارشناسان دانشگاه و امور فني شرکت نفت فلات قاره ايران تعريف و در نهايت يک نقشه راه ازدياد برداشت حول سه محور ازدياد برداشت در حوزه مخزن (‌برنامه بلندمدت)، افزايش توليد از چاه (کوتاه‌مدت) و بررسي مسائل و مشکلات تأسيسات سطح‌الارضي تدوين شد.حافظي با بيان اين که با توجه به ميزان نفت در جاي بالا و از طرفي ضريب بازيافت پايين در اين ميدان، برنامه ازدياد برداشت در حوزه مخزن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است، گفت: برنامه اصلي ازدياد برداشت در حوزه مخزن در چهار فاز تعريف شده است که فاز نخست آن ساخت و تکميل مدلهاي شبيه‌سازي و غربالگري روشهاي ازدياد برداشت، فاز دوم تکميل کارهاي آزمايشگاهي، فاز سوم طراحي و انجام پايلوت و فاز چهارم انجام پروژه در کل ميدان در صورت عملکرد مثبت در مقياس پايلوت است.

مديرعامل شرکت نفت فلات قاره ايران عنوان کرد: فاز نخست پروژه ازدياد برداشت به عنوان اولين بسته کاري اين طرح ۱۰ ساله با هدف ساخت و تکميل مدلهاي شبيه‌سازي و غربالگري روشهاي ازدياد برداشت، با شناسايي فناوريهاي مرتبط با ميدان سروش نهايي شده است. به گفته وي، مدت زمان انجام کار در اين فاز يکسال تعيين شده است و پس از پايان اين فاز، در سال دوم فاز دوم با هدف طراحي و کارهاي آزمايشگاهي مرتبط با فناوريهاي مناسب ميدان سروش در دستور کار قرار مي‌گيرد و اميدواريم طراحي فاز پايلوت را در سال سوم اجرايي کنيم.حافظي ابراز اميدواي کرد که نخستين نتايج حاصل از اجراي پروژه ازدياد برداشت در سالهاي چهارم و پنجم حاصل شود.

وي در خصوص مباحث چاه محور با بيان اينکه مشکل اصلي در ميدان سروش، توليد آب بالاست گفت: برنامه کنترل توليد آب از چاههاي اين ميدان تدوين شده است و اميدوارم با همکاري دانشگاه سهند، با خلق يا انتقال فناوري مناسب در مدت زمان کوتاه بتوانيم با مديريت و کنترل توليد آب، شرائط را جهت توليد بيشتر نفت فراهم کنيم.

اين مقام مسئول يادآور شد: اين موضوع به عنوان دومين بسته کاري است که دانشگاه صنعتي سهند تبريز با همکاري شريک دانشگاهي خارجي خود، مشغول تدوين پيشنهاد فني و مالي آن هستند.