بخش قابل توجهی از مردم تبریز در سکونت گاه های غیر رسمی ، حاشیه و بافت فرسوده زندگی می کنند که آسیب پذیری این شهر در مواقع حساس را بسیار بالا می برد.
توحید اخلاقی در گفت‌وگو با خبرنگاران مساحت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در استان را ۳ هزار و ۵۶۰ هکتار با جمعیت ۵۰۹ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: این مقدار ۷ درصد سکونتگاه‌های غیررسمی(حاشیه‌نشین) در سطح کشور و هشت درصد جمعیت ساکن را شامل می‌شود.

۱۳ درصد مساحت بافت‌های فرسوده و ۸ درصد جمعیت ساکن در این مکان‌ها در آذربایجان‌شرقی

وی افزود: سهم تبریز از سکونتگاه‌های غیررسمی ۲ هزار هکتار معادل ۶۵ درصد مساحت حاشیه‌نشین‌های استان را شامل می‌شود که ۴۰۰ هزار نفر جمعیت در آن ساکن بوده و ۷۳ جمعیت سکونتگاه‌های غیررسمی استان در تبریز ساکن هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار بافت فرسوده در استان اشاره کرد و گفت: ۱۳ درصد مساحت بافت‌های فرسوده کشور و ۸ درصد جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده کشور در آذربایجان‌شرقی قرار دارند.

یک میلیون نفر از ساکنان آذربایجان‌شرقی در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند

وی تعداد جمعیت ساکن در بافت‌های فرسوده در استان آذربایجان‌شرقی را یک میلیون نفر اعلام کرد و گفت: سهم تبریز از بافت‌های فرسوده بعد از کلانشهر تهران با ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار بیشترین بافت فرسوده است که سهم جمعیتی تبریز با ۵۰۰ هزار نفر است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: در مجموع ۳ هزار و ۵۶۰ هکتار سکونتگاه‌های غیررسمی در استان با جمعیت ساکن بر ۵۰۹ هزار نفر و بافت فرسوده با ۵ هزار و ۸۰۰ هکتار با جمعیت یک میلیون نفر قرار دارد.

اخلاقی خاطرنشان کرد: در ۱۰ ماهه امسال ۲۵ هزار و ۱۰۲ فقره تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده در آذربایجان‌شرقی در اختیار متقاضیان قرار گرفته است.

وی اظهار امیدواری کرد، با ۴ هزار و ۵۰۰ سهمیه جدید برای بافت‌های فرسوده در آذربایجان‌شرقی از وزارت راه و شهرسازی که بعد از تهران بیشترین سهمیه بوده بتوانیم به تمام متقاضیان در نوبت تسهیلات در استان پاسخگو باشیم.

اخلاقی در بخش دیگری از سخنان خود طول راه‌های استان را ۱۴ هزار و ۱۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: ۲۳۵ کیلومتر از راه‌ها در استان آزادراه، ۴۳۹ کیلومتر بزرگراه، یک‌هزار و دو کیلومتر راه اصلی و یک‌هزار و ۷۲۵ کیلومتر راه فرعی است.

وی طول راه‌های هم‌سنگ استان را ۲۸ هزار و ۴۰۲ کیلومتر برشمرد و افزود: راه‌های همسنگ معادل راه دو طرفه اصلی است و راه‌ها به عنوان یک هزینه سنگین شمرده می‌شود.

وی تصریح کرد: ۶۶٫۵ درصد از روستاهای استان آذربایجان‌شرقی با ۹۴ درصد جمعیت روستایی از راه مناسب برخوردار هستند.

اخلاقی اضافه کرد: ۵۶ درصد روستاهای استان آذربایجان‌شرقی بالغ بر ۹۱ درصد جمعیت روستایی استان از راه روستایی آسفالته برخوردار هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: امسال ۱۰ پروژه احداث بزرگراه با ۶۰۰ کیلومتر با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان در دست اجرا داریم که ۵۰ کیلومتر آن با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان زیر ترافیک رفته است.

وی گفت: ۶ پروژه راه اصلی با ۲۷۳ کیلومتر با اعتباری بالغ بر ۱۱٫۵ میلیارد تومان، ۴ پروژه بهسازی و راه‌های فرعی با ۴۸ کیلومتر با اعتبار ۶ میلیارد تومان و ۲۴۵ پروژه احداث و بهسازی و روکش به طول یک‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان از اعتبارات ملی و استان در دست اجرا ست.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌شرقی از نهایی شدن قرارداد آزادراه تبریز ـ بازرگان خبر داد.