رئیس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی عصر امروز در جمع خبرنگاران به تشریح فعالیتها و برنامه های این هیات در آستانه انتخابات ۷ اسفند مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی پرداخت.

به گزارش صنعت تبریز علی نواداد ، امروز در نشست خبری ، به تشریح فعالیتهای هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی پرداخت .
وی با بیان اینکه برگزاری انتخابات متعدد در کشور حساسیت و اهمیت انتخابات و حضور مردمی را مشخص کرده گفت: در طول ۳۷ سال گذشته آنچه که مهمتر بوده حضور و مشارکت مردم است که پشتوانه ای مهم برای نظام محسوب می شود و بر همین اساس مقام معظم رهبری همواره بر حضور مردمی تاکید کرده اند.
وی گفت: در انتخابات ۷ اسفند نیز مشارکت و حضور حداکثری بسیار مهم است.
رئیس هیات بازرسی انتخابات آذربایجان شرقی ادامه داد: در اجرای مواد ۲۵ انتخابات مجلس شورای اسلامی و ۷۶ آئین نامه اجرایی انتخابات مجلس خبرگان رهبری وزارت کشور مامور برگزاری انتخابات است و برای صیانت از آرای مردم هیات بازرسی انتخابات تشکیل میابد.
وی یادآور شد: هیات های بازرسی مراکز استانها شامل ۵ عضو هستند ولی دراستانهایی که تعداد نمایندگان بیشتر از ۱۵ نفر باشد اعضای هیات تا ۷ نفر قابل افزایش است که در آذربایجان شرقی این هیات ۶ نفر است.
نواداد افزود: هر صندوق انتخاباتی یک بازرس داشته و هر ۲۰ صندوق یک سر بازرس دارد و بازرس هر صندوق به طور ثابت در محل اخذ رای حضور دارد و در دوره فعلی انتخابات کار بازرسی به واسطه استفاده از نرم افزار سهبا کار بازرسی دقیقتر می باشد.
وی گفت: در هر شهرستان استان آذربایجان شرقی نیز هیات های بازرسی با حضور ۳ نفر تشکیل شده و تاکید داریم که اعضای هیت های بازرسی افراد مستقل و بی طرفی باشند.
وی ادامه داد: برخی فعالیتهای تبلیغاتی زود هنگام آغاز شده که این فعالیتها رصد شده و گزارش می شود اما هیات بازرسی در این زمینه ماموریت اجرایی ندارد و تنها وظیفه نظارت و ارائه گزارش را دارد.
وی یادآور شد: برای فعالیت ۳ هزار بازرس انتخاباتی در آذربایجان شرقی برنامه ریزی شده و ۵ درصد نیز بازرس بیشتر به صورت ذخیره پیش بینی شده تا هیچ مشکلی در زمینه بازرسی انتخابات پی نیاید.