سرکنسول ایران در ترابوزان ترکیه گفت: صاحبان صنایع بزرگ در شهر مرزی ترابوزان ترکیه علاقمند به سرمایه گذاری در ارس هستند.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان ، باغبان کندری در جریان سفری یک روزه به منطقه آزاد ارس گفت: منطقه آزاد ارس با استقرار در مرزهای شمال غربی ایران و همسایگی با حوزه قفقاز و شرق اروپا ،بستر مناسبی برای توسعه همکاری های اقتصادی موقعیت ویژه برای جذب سرمایه گذاری های بین المللی دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس نیز در این نشست گفت: ارس در دوران پساتحریم با تعریف فرصت های سرمایه گذاری جدید زمینه های لازم برای جذب سرمایه گذاران خارجی و افزایش صادرات هرچه بیشتر در این منطقه را ایجاد کرده است.

همچنين محسن خادم عرب باغی ضمن دعوت از سرمایه گذاران ترک جهت بازدید از ارس گفت: ارس به لحاظ وجود زیرساخت‌ها و بسترهای مناسب سرمایه گذاری، از موقعیت ویژه ای برای سرمایه گذاری در زمینه صنایع کشاورزی و گلخانه ای، فراورده های نفتی و دیگر صنایع برخوردار می باشد.
در ادامه این نشست، محورهای همکاری بین منطقه آزاد ارس و سرکنسولگری ترابوزان بررسی شد و مقرر شد در فرودین ماه هیاتی متشکل از هشت برند مطرح ترابوزان که علاقمند به سرمایه گذاری در ارس هستند و همچنین اعضای اتاق بازرگانی استان های ترکیه از پروژه های عمرانی و سرمایه گذاری منطقه آزاد ارس بازدید کنند.