کارشناس رسانه گفت: در ماه های گذشته رسانه های جریان ساز توانسته اند با آگاه سازی جامعه، مانع از تحقق اهداف شک برانگیز برخی افراد در خصوص سوء استفاده از اجرای قانون اصل ۴۴ شوند.
«علی حیدری» با اشاره به عملکرد سوال برانگیز سازمان خصوصی سازی در واگذاری صنایع مادر در استان آذربایجان شرقی به افراد فاقد اهلیت ،گفت: رسانه های دیداری، شنیداری و نوشتاری نقش مهمی در آگاه سازی جامعه دارند و می توانند در مقابل جریان های زیاده خواهی که با واگذاری غیر اصولی صنایع مادر، فیتیله صنعت استان را پایین بکشند مقابله کنند.
وی افزود: در ماه های گذشته رسانه های جریان ساز توانسته اند با آگاه سازی جامعه، مانع از تحقق اهداف شک برانگیز برخی افراد در خصوص سوء استفاده از اجرای قانون اصل ۴۴ شوند.
حیدری ادامه داد: اجرای دقیق و اصولی قانون اصل ۴۴ لازم و ضروری است، اما چرا آقایان به جای خصوصی سازی واقعی خصولتی سازی می کنند؟ این کارها در شرایط رکود اقتصادی فعلی کشور به جای کمک به احیای صنعت ماشین سازی تبریز، چوب لای صنعت مادر استان گذاشتن است.
این کارشناس رسانه با تاکید اینکه اگر بناست مست گیرند باید هر آنچه در شهر هست گیرند، افزود: چرا قانون خصوصی سازی و اصل ۴۴ برای باشگاه های استقلال و پرسپولیس تهران شامل نمی شود و چرا نمی خواهند این دو باشگاه را که هیچ سودی برای مردم ایران ندارند، به بخش خصوصی واگذار کنند؟ خوب است قانونی را در تهران تصویب می کنند، اجرای آن را نیز از همان جا آغاز کنند.