رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ شرقی مدیریت جدی جریان ورودی و پیشگیری از برداشت غیرمجاز از آب‌های زیرزمینی و حفر بی رویه چاهها، را برای حفظ منابع آبی دریاچه ارومیه ضروری دانست .
به گزارش صنعت تبریز به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، حسین لطفعلی زاده با تشریح راهکارهای قابل اجرا برای حفظ آب های زیرزمینی حوزه دریاچه ارومیه کاهش بارش، افزایش دما،استفاده ناصحیح از منابع آبی در بخش کشاورزی، تبخیر زیاد در پی گرم شدن هوا، از عوامل خشکی دریاچه ارومیه نام برد .

وی در عین حال تاکید کرد :آب های زیرزمینی تجدیدپذیر هستند، ولی بدان معنی نیست که هر چقدر خواستیم از این آب ها برداشت نماییم .

لطفعلی زاده گفت: سهم جریانات سطحی در تامین آب کشاورزی استان کم هست و حدود ۶۰ درصد آب کشاورزی از طریق آبهای زیرزمینی تامین میشود و این موضوع اهمیت استفاده بهینه از این منابع را دو چندان میکند.

وی افزود: تغییرات تراز آب زیرزمینی در اغلب دشت های بحرانی استان اُفت قابل توجه و جبران ناپذیری را نشان میدهد و این اُفت تراز در دشت شبستر- صوفیان ۹ متر، تسوج ۱۰ متر، مرند ۱۳ متر، آذرشهر ۵ متر و عجب شیر به۷ متر میرسد.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ شرقی یادآور شد: طبق آمار از ۲۲ محدوده دشت استان، ۱۰ دشت کشاورزی در بحران منابع آب زیرزمینی از نظر کمی و کیفی واقع شده که ۷ مورد آنها به علت قرار گرفتن در حاشیه دریاچه ارومیه شرایط حادی دارند.

وی افزود : مسئولان و کشاورزان بایداین نکته را دریابند که آب زیرزمینی محدود است و اگر کشاورزی چاهی را حفر می کند، سهم سایر کشاورزان را برمی دارد.

لطفعلی زاده با اشاره به تغییر زیست محیط منطقه در صورت خشک شدن دریاچه ارومیه تاکید کرد: کارشناسان اعتقاد دارند در صورت خشک شدن کامل دریاچه ارومیه هوای معتدل منطقه به هوای گرمسیری با بادهای نمکی تبدیل می شود و زیست محیط منطقه را تغییر خواهد داد.

عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان‌ شرقی هم با اشاره به اهمیت اجتماعی و اقتصادی دشت های کشاورزی بخصوص درزمینه اشتغال بر لزوم به کارگیری روشهای نوین آبیاری، مصرف بهینه آب همراه با اجرای طرح های حفاظت از آب های زیرزمینی تاکید کرد.

احد حبیب زاده با اشاره به عوامل موثر در تشدید بحران آب های زیرزمینی افزایش جمعیت و توسعه مراکز کشاورزی، اضافه برداشت از چاههای مجاز و حفر بی رویه چاههای غیرمجاز،اجرای ناصحیح پروژه های تغذیه سفره های زیرزمینی از قبیل آبخوانداری، آلودگیهای کیفی توسط فاضلابها و فعالیتهای صنعتی و کشاورزی از علت های تشدید بحران آبی آذربایجان شرقی نام برد.
وی بر ضرورت اتخاذ تدابیر پیشگیری از عواقب جبران ناپذیر ناشی از خشک شدن دریاچه تاکید کرد و درباره وخیم شدن وضع سفره های شیرین آب زیرزمینی، هشدار داد.