شب گذشته

همایش سالگرد استقلال کانون وکلا و مراسم تعلیف کارآموزان وکالت پایه یک آذربایجان شرقی با حضور مسئولان اجرایی و قضایی استان در محل تالار پتروشیمی تبریز  برگزار شد.
به گزارش صنعت تبریز ، در این مراسم که شب  گذشته برگزار شد بیش از ۱۵۰ نفر از کارآموزان وکالت پایه یک آذربایجان شرقی سوگند یاد کردند تا امینی مطمئن برای موکلان خود باشند.
اسماعیل جبارزاده ، استاندار آذربایجان شرقی در این مراسم با بیان اینکه باید فرهنگ وکلات در استان جا بیافتد گفت: با افزایش مراجعه مردم به وکلا شاهد کاهش اطاله دادرسی و کاهش مراجعات مردم به دادگستری ها خواهیم بود.
وی همچنین بر ضرورت همکاری بیشتر وکلا و قضات تاکید کرد و ادامه داد: در عین حفظ استقلال کانون وکلا باید این همکاری بیشتر شود چرا که این دو ، بالهای عدالت هستند.

متن سوگندنامه

در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم ، به خداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص ، رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم.