معاون آموزش پژوهشی و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون جدید رفع موانع تولید معافیت‌های مالیاتی به میزان ۱۰ درصد برای صنایعی که در زمینه تحقیقات علمی دخیل هستند در نظر گرفته می‌شود.
به گزارش صنعت تبریز ، علی‌اصغر توفیقی در مراسم امضای اولین قرارداد طرح فرصت‌های مطالعاتی داخلی در تبریز با بیان اینکه در نشست‌های منطقه‌ای امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری در نقاط مختلف کشور اجرا می‌شود، اظهار داشت: تبریز شهر اولین بوده و پس از این شهر در نقاطی مانند اصفهان و کرمان این قرارداد مطالعاتی امضا می‌شود.

معاون آموزش پژوهشی و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت یادآور شد: همکاری دانشگاه و صنعت از گذشته وجود داشته و قوانینی نیز وجود داشته اما روند اجرای کار آنچنان که باید قابل قبول نبوده است.

توفیقی خاطرنشان کرد: کارهای جدید و به روز در حوزه ارتباط صنعت و دانشگاه دارای اهمیت بوده و به میزان پخته‌تر شدن سطح دانشگاه و صنعت ارتباطات متفاوت شده و موضوعات جدید و خلاقانه پدید می‌آید.

معاون آموزش پژوهشی و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت تاکید کرد: در شرایط فعلی ارتباط صنعت و دانشگاه موارد جدیدی مطرح می‌شود و مشکلاتی در ریزبینی مسائل که همکاری متقابل ضروری است.

دانش و علم باید جزو دارایی‌های شرکت‌ها و صنایع محسوب شود

وی بر تعدیل انتظارات دو جانبه تاکید کرد و گفت: برای ارتقای همکاری‌ها و حصول نتایج باید به زمینه‌های مختلف کاری احترام گذاشت و در شرایطی که ۸۰ درصد صنعت ما را صنایع کوچک تشکیل می‌دهند دانشگاهیان حمایت مطالعاتی را داشته باشند.

معاون آموزش پژوهشی و فناوری وزارت صنعت معدن و تجارت با بیان اینکه پرداخت حقوق اساتید محقق در صنعت مورد تاکید قرار دارد، گفت: بر اساس قانون جدید رفع موانع تولید معافیت‌های مالیاتی به میزان ۱۰ درصد برای صنایعی که در زمینه تحقیقات علمی دخیل هستند در نظر گرفته می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه تحقیقات صنعتی تاکید کرد و گفت: تا زمانی که مسائل اعتقادی و فرهنگی در زمینه ضرورت مطالعات دانشگاهی در صنعت رفع نشود نباید انتظار داشت تا کارهای بزرگی انجام شود.

توفیقی با بیان اینکه دانش و علم باید جزو دارایی‌های شرکت‌ها و صنایع محسوب شود، گفت: در حال حاضر در جهان علم و دانش جزو ثروت‌های شرکت‌ها محسوب می‌شود و برای تحقق این امر نیازمند تغییر نگرش هستیم.