با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی بر ضرورت راه اندازی واحدهای بزرگ صنعتی با توجیه اقتصادی بالا در عصر حاضر، تمایل سرمایه گذاران به راه اندازی صنایع کوچک را می توان گره کور توسعه روزافزون صنعتی در آذربایجان شرقی دانست.

به گزارش صنعت تبریز به نقل از ایرنا، این در حالی است که کاهش هزینه های تولید، تشکیل خوشه های صنعتی و در نهایت توسعه اقتصادی استان صنعتی نیازمند ایجاد واحدهای بزرگ تولیدی در کنار واحدهای کوچک صنعتی است و این داستان سال هاست که در کش و قوس کارشناسان و سرمایه گذاران قرار دارد.
بر اساس آمار منتشر شده، متوسط سرمایه گذاری آذربایجان شرقی در هشت ماهه نخست سال جاری با ۲۴ میلیارد ریال، از متوسط سرمایه گذاری برای هر واحد صنعتی در کشور به میزان ۳۲ میلیارد ریال پایین تر است و گرایش سرمایه گذاران این استان به راه اندازی واحدهای صنعتی کوچک را بیش از پیش به نمایش می گذارد.
گرایش سرمایه گذاران آذربایجان شرقی به راه اندازی صنایع کوچک زودبازده موجب شده است تا این استان با چهار هزار و ۹۲۰ واحد صنعتی، رتبه سوم کشور را از لحاظ تعداد و رتبه ۹ کشور را از لحاظ حجم سرمایه گذاری به خود اختصاص دهد.
معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی می گوید: پروانه های صادره در هشت ماهه نخست سال جاری مربوط به تشکیل واحدهای صنعتی کوچک است و تمامی سرمایه گذاران این استان در این مدت به صنایع کوچک گرایش داشتند.
‘ حمید فیاضی ‘ تعداد پروانه های صادره در هشت ماهه نخست سال جاری را ۳۵۲ مورد عنوان می کند و از افزایش ۲ درصد آن در مقایسه با مدت مشابه سال قبل خبر می دهد.
وی به اشتغالزایی سه هزار و ۲۰۰ نفری این واحدهای تولیدی اشاره کرد و گفت: حجم سرمایه گذاری در این شرکت ها، هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش نشان می دهد.
وی افزود: صنایع کوچک زوده بازده اگرچه اشتغالزایی بالاتری دارند و در مدت زمان کوتاهی به مرحله تولید می رسند اما این گرایش را می توان یکی از مشکلات بخش صنعت استان به شمار آورد.
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز نیز در ارتباط با لزوم راه اندازی واحدهای بزرگ صنعتی می گوید: طبق تئوری های اقتصادی ‘ بازدهی به مقیاس ‘ در واحد های بزرگ صنعتی و تولیدی اتفاق می افتد و با توجه به کاهش هزینه های متوسط، صرفه اقتصادی و در نهایت رقابت پذیری را در بازار پدید می آورد.
‘احمد اسدزاده’ افزود: هزینه های مدیریت و سربار در شرکت های کوچک تولیدی بالاتر است و در نتیجه قیمت تمام شده محصولات نیز در این شرکت ها، افزایش می یابد.
وی گفت: اگر واحدهای بزرگ و کوچک به صورت متوازن توسعه نیابد و زنجیره تامین تشکیل نشود، خوشه های صنعتی نیز شکل نمی گیرد و توسعه اقتصادی اتفاق نمی افتد.
وی افزود: راه اندازی صنایع بالا دستی با سرمایه های کلان در کنار صنایع کوچک برای تشکیل خوشه صنعتی از جمله نیازهای ضروری بخش صنعت در آذربایجان شرقی به شمار می رود.
معاونت امور اقتصادی استاندار آذربایجان شرقی نیز راه اندازی وادحای بزرگ صنعتی یا ادغام شرکت های کوچک و تشکیل شرکت مادر را راهکاری برای برندسازی و بقا واحدهای صنعتی در سال های آتی می داند.
به گفته ‘احمد محمدزاده’، سرمایه گذاران، به فعالیت مستقل و فردی تمایل بیشتری دارند و تجمیع سرمایه ها و تشکیل شرکت های بزرگ صنعتی در این استان نیازمند کار فرهنگی است.
در مجموع گرایش سرمایه گذاران آذربایجان شرقی به کار فردی و راه اندازی واحدهای کوچک زودبازده را باید نتیجه ضعف روحیه مشارکت و کار جمعی در این استان صنعتی دانست؛ مشارکتی که می تواند موفقیت های چشمگیر اقتصادی برای فرد و جامعه را در پی داشته باشد و گامی موثر در برندسازی کالاهای داخلی به شمار رود.
در آذربایجان شرقی حدود ۳۵ درصد از چهار هزار و ۹۲۰ واحد صنعتی فعال با بیش از ۵۰ درصد ظرفیت کار می کنند.