از حضور رسانه ها و خبرنگاران مستقل در ارس استقبال می کنیم

توسعه واحدهای صنعتی در منطقه آزاد ارس و واحدهای صنایع تبدیلی و نیز جذب گردشگر  در اولویت مدیریت این منطقه بوده و با رشد نامتوازن واحدهای تجاری نیز مقابله می کنیم.

محسن عرب باغی مدیرعامل منطقه آزاد ارس در گفتگو با خبرنگار صنعتیمیز بر ضرورت اطلاع رسانی شفاف و منطبق بر واقعیت از سوی رسانه ها تاکید کرده و از آمادگی مدیریت عالی منطقه آزاد ارس برای تعامل با رسانه ها خبر داد.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس با انتقاد از طرح مسائل رسانه ای  در مورد وضعیت این منطقه بیان داشت : تقوا در انتقال مطالب و کار حرفه روزنامه نگاری باید مورد توجه بوده و رسانه ها حقایق را با توجه به وضعیت موجود منعکس کنند.

وی اظهار داشت: از زمانی که در سمت مدیر عاملی منطقه آزاد ارس قرار گرفته ام سعی بر توسعه واحدهای صنعتی نموده و در مقابله با توسعه نامتوازن واحدهای تجاری اقدام به خلع ید از حدود ۱۲۵ واحد تجاری در این منطقه نموده ایم.

عرب باغی خاطر نشان کرد: در حال حاضر و با توجه به توسعه واحدهای صنعتی و خدمات رسان در این منطقه با کمبود نیروی انسانی و نیروی کار مواجه هستیم به نحوی که در روزهای اخیر واحد صنعتی جدیدی در منطقه به بهره برداری رسیده و در این واحد کمبود نیروی کار داریم.

وی تصریح کرد: شهرستان مرند علی رغم اینکه فاصله قابل توجهی با جلفا دارد از شهرهای تامین کننده نیروی کار منطقه آزاد ارس است و برای سهولت در رفت و آمد نیروی کار از تبریز به جلفا تلاش می شود قطار سریع السیر تبریز – جلفا به بهره برداری برسد.

مدیرعامل منطقه آزاد ارسخاطر نشان کرد: در زمینه خدمات گردشگری و هتل نیز امسال به نسبت سال گذشته حدود ۶ هتل و متل جدید به مجموعه مراکز مسافر پذیر این منطقه افزوده شده و در نوروز سالجاری پذیرای گردشگران خواهند بود.

عرب باغی یادآور شد: توسعه واحدهای صنعتی در منطقه آزاد ارس و واحدهای صنایع تبدیلی و نیز جذب گردشگر  در اولویت مدیریت این منطقه بوده و با رشد نامتوازن واحدهای تجاری نیز مقابله می کنیم.

وی با اشاره به تلاش مدیریت منطقه آزاد ارس برای جذب سرمایه گذاران در حوزه فعالیتهای صنعتی تاکید کرد: جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی از الویت های این منطقه است و تلاش می شود تا با معرفی فرصتهای سرمایه گذاری اشتیاق سرمایه گذاران به واحدهای صنعتی را بیشتر کنیم.

وی بیان کرد: فازهای یک تا سه صنعتی در این منطقه وجود دارد که از مرحله واگذاری کامل تا آماده سازی قرار داشته و زیر ساختها نیز در این مناطق مورد توجه قرار گرفته تا سرمایه گذاران مشکلی نداشته باشد.

عرب باغی همچنین اظهار داشت: به عنوان مدیر عامل منطقه آزاد ارس و بنا به ماموریتی که دارم ، اهداف توسعه ای را منطقه را دنبال کرده و به برخی رفتارهای غیر حرفه ای نیز اعتنایی ندارم چرا که برای توسعه ارس همه باید در کنار هم حرکت سازنده ای داشته باشیم.