۵۰ درصد از صادرات غیر نفتی ایران را کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی به خود اختصاص می دهد؛حالا با لغو تحریم ها کارشناسان می گویند ایران می تواند اعداد و ارقام مربوط به صادرات غیر نفتی ایران را با افزایشی قابل توجه روبرو کند .
به گزارش صنعت تبریز ، در حالي كه صادرات محصولات پتروشيمي در سال ۱۳۹۰ ، يك سال پيش از لغو تحريم ها به حدود ۱۵ ميليارد دلار رسيده بود ، بررسي ها نشان مي دهد در سال گذشته با توجه به تدابير اتخاذ شده از سوي دولت و فراهم شدن امكان باز پس گيري بخشي از بازارها ، حجم صادرات اين محصول به ۱۳ ميليارد دلار رسيد .

پيش بيني ها نشان مي دهد صادرات محصولات پتروشيمي در سال اينده ، به دليل لغو تحريم ها افزايشي بيش از اين رقم را تجربه كرده و بدون ترديد مي تواند ركوردهاي تازه اي در اين حوزه به جا بگذارد .

البته رايزني ها براي يافتن مشتريان تازه آغاز شده است. با توجه به كاهش قابل توجه قيمت نفت، سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي براي كشورهاي داراي منابع نفتي نظير ايران دارای صرفه اقصادی زیادی است . ازسویی اغلب کشورهای نفت خیز برای حفظ بازار خود در دوران کاهش بهای نفت اقدام به خرید سهام پتروشیمی کشورها و یا احداث واحدهای پتروشیمی بیشتر در کشور خود و یا مقاصد دیگر می کنند.کاری که عربستان در کره جنوبی و اندونزی کرده است.

عربستان در حالي نسبت به سرمايه گذاري هاي فراوان در صنعت پتروشيمي اقدام كرده كه فاقد منابع گازي لازم براي تامين خوراك محصولات پتروشيمي است، از اين رو کارشناسان می گویند، همچنان قدرت رقابت ايران در اين عرصه بالاتر از ساير كشورهاست . ايران قصد دارد در افق ۱۴۰۴ به بزرگترين توليد كننده محصولات پتروشيمي در منطقه تبديل شود اما در سال هاي سپري شده امكان تحقق اين هدف فراهم نشده است .

آمارها در خصوص وضعيت صادرات نيز نشان دهنده آن است كه به رغم عدم رشد ارزش دلاري محصولات پتروشيمي ، ارزش وزني اين كالاها افزايشي قابل توجه را در نيمه اول سال تجربه كرده است .

رشد مذكور در هفت ماهه منتهي به مهر ماه رشدي در حدود ۳۶ درصد را تجربه كرده است . با اين حال به دليل تداوم تنزل بهاي نفت رشد وزني صادرات محصولات پتروشيمي منجر به افزايش يك صدم درصدي ارزش دلاري صادرات اين كالاي استراتژيك شده است .

بر اين اساس مي توان انتظار داشت حجم صادرات محصولات پتروشيمي در سال ۱۳۹۵ با حجم صادرات محصولات پتروشيمي در سال ۱۳۹۰ دوباره برابر شود .

اقتصاد ايران در چهار سال گذشته فشارهاي فراواني را متحمل شده است . آشكار شدن تاثير تحريم هاي شدت يافته منجر به كوچك شدن حجم اقتصاد ايران شد . اين شرايط خود را در آمار و ارقام مرتبط با رشد اقتصادي و همچنين واردات و صادرات و توليد ناخالص داخلي نشان مي دهد . رييس جمهور وعده داده است ايران در سال اينده از ركود خارج مي شود و رونق را زير زبان خود مزه مزه مي كند . هر چند بخشي از تحريم هاي غربي عليه ايران از روز ۲۶ دي ماه سال جاري لغو شد و همين امر به بهبود موقعيت اقتصادي ايران منجر شد اما با يان وجود برخي معتقدند كاهش قيمت نفت مي تواند برنامه توسعه اي ايران را با تاخير مواجه كند .

منبع : خبر آنلاین