ماهنامه «خط خطی» کارتون زیر اثر محسن ایزدی را برای محافظت در برابر ماچ در نوروز منتشر کرده است!
کاریکاتور