یکی از کاریکاتوریستهای با ذوق کشورمان در کاریکاتوری سرنوشت پولهای آزاد شده ایران پس از تحریم به را نمایش کشیده است.
photo_2016-01-31_12-15-00