خنده و گریه در شب عید

خریدهای پایان سال در جریان است و مردم برای خرید لوازم نو به بازارمی روند که در کنار مفرح بودن امر خرید ، بی پولی نیز شادی شروع سال جدید را به تلخی تبدیل می کند.

47_891130_L600 1363070492_caricature_persian-star_org_48 Caricature_Farsv-Com k370 k371