کارمند شرکت توزیع نیروی برق تبریز عنوان برتر بانوان فرهیخته صنعت آب و برق کشور را از آن خود کرد.
به گزارش صنعت تبریز به نقل از مهر، مهین طهماسب پور با ارائه مجموعه ای از آثار علمی خود جزو ۱۰ نفر برتر صنعت آب و برق معرفی شد و توانست در بخش “زن، فعالیت های دانشی، ابداع و نوآوری” از طرف هیئت داوران به عنوان نفر برتر این جشنواره معرفی شود.

گفتنی است از تعداد حدود ۶۰۰ اثر ارسال شده به دبیرخانه همایش سراسری بانوان فرهیخته صنعت آب و برق، هیئت داوران تعداد ۲۲۱ اثر را به عنوان برگزیده انتخاب نمودند که جهت حضور در همایش از مولفان آنها دعوت شد و آثار ارسالی لیلا کرمانی و مهین طهماسب پور از شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز به عنوان آثار منتخب به همایش راه یافتند.