صدور قند از آذربایجان به خراسان که سالانه ارزشی معادل ۱۸ میلیون دلار داشت بنا به تصمیم ستاد احیای دریاچه ارومیه قطع شد.
به گزارش صنعت تبریز ، عیسی کلانتری ، رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه ، در نشست جمعی از مسئولان آذربایجان شرقی با بیان اینکه در زمینه خرید نیشکر خراسان از مزارع آذربایجان کار ابلهانه ای صورت می گرفت گفت: در حالی که این فروش محصول سالانه ۱۸ میلیون دلار برای نیشکر کاران آذربایجان غربی داشت اما به دلیل به صرفه نبودن این روند قطع و ممنوع شد.
وی اظهار کرد: هزینه حمل و نقل ، آب و مسائل جانبی برای انتقال نیشکر در مسیر ۱۷۰۰ کیلومتری به خراسان هزینه ای معادل ۲۱ میلیون دلار داشت که کار ابلهانه ای بود.
وی یادآور شد: آب خراسان برای کاشت نیشکر نیازمند به آب زیاد تمام شده و کارخانه های قند خراسان چشم به منابع آب آذربایجان دوخته اند.