کارآفرینی اجتماعی فصل مشترک مجتمع مس سونگون و نهاد مردمی رسالت

کارآفرینی اجتماعی فصل مشترک مجتمع مس سونگون و نهاد مردمی رسالت
مدیرعامل شرکت مس سونگون آذربایجان در دیدار با راهبر نهاد مردمی رسالت گفت: با توجه به همسو بودن فعالیت شرکت مس سونگون آذربایجان با اهداف نهاد مردمی رسالت در حوزه‌های کارآفرینی اجتماعی و عمل به مسئولیت اجتماعی، می توانیم به عنوان سازمان حامی در تحقق کارآفرینی اجتماعی شهرستان ورزقان سهیم باشیم.
به گزارش شهر بورس، وی افزود: از فعالیت های نهاد مردمی رسالت و الگوی تعالی اجتماعی رسالت در مسیر اشتغال مردم شهرستان ورزقان قدردانی می کنم.
راهبر نهاد مردمی رسالت و مدیرعامل بانک قرض الحسنه رسالت نیز در این دیدار، سبک بهتر کار وزندگی را هدف این نهاد مردمی برشمرد.
حسین زاده اشتغال خرد وخانگی را یکی از دغدغه های جامعه خواند و گفت: کارآفرینی اجتماعی یکی از اهداف نهاد مردمی رسالت است که با بهره گیری از الگوی تعالی اجتماعی رسالت و با کمک راهبران اجتماعی و رهیاران در این مسیر فعالیت دارد.
وی همچنین با اشاره به فعالیت سازمان رهیاری بانک قرض الحسنه رسالت افزود: این بانک در سال گذشته با عملیاتی کردن نظام پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد به عنوان اولین بانک در جهان اسلام این مهم را اجرایی کرده است.