هیئت ۷ نفره چینی برای اجرایی کردن توافقات همایش جاده ابریشم دیشب وارد ارومیه شدند.
به گزارش صنعت تبریز به نقل ازخبرآنلاین، در راستای همایش مشترک سرمایه گذاری آذربایجان غربی و استان سیچوان چین در قالب پروژه جاده ابریشم ، یک هیئت ۷ نفره چینی بعنوان نمایندگان شرکت های بزرگ و صنعتی این کشور دیشب وارد ارومیه شدند.

این هیئت قرار است توافقات انجام شده در همایش سرمایه گذاری که در شهر “چن دو” در هفته اول آبان ماه امسال برگزار شده بود اجرایی کنند.

این هیئت قرار است در ۳ روز حضورشان در ارومیه و برگزاری جلسات با مدیران و ارگان ها نحوه سرمایه گذاری در پروژه های راه آهن ، معدن ، مسکن ، خودروسازی ، ماشین های کشاورزی و در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان بویژه سلماس برگزار کنند.

هیئت چینی در ورود به ارومیه ، دلیل سرمایه گذاری در این منطقه را هم مرزی با ۳ کشور و جایگاه ممتاز این منطقه برای صادرات عنوان کرد.