تخلفاتی که در شوراهای اسلامی صورت می گیرد ریشه در کدام عوامل دارد و چرا برخی از نفراتی که منتخب مردم هستند به سادگی تخلفاتی گسترده از نظر اقتصادی مرتکب میشوند که منجر به ورود مستقیم دستگاه قضایی و برخورد قانونی با آنان می شود.

صنعتیمیز ، اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا منتخب مردم هستند که برای چهارمین بار توانستند در یک میدان رقابتی در مسند شورای اسلامی نشسته وامورات شهری را در چارچوب قوانین مشخصی به عهده بگیرند.

نگارنده در سالهای گذشته و در زمانی که مردم برای انتخاب نمایندگان شورای شهر در دوره سوم آماده می شدند در یادداشتی عنوان کرده بود که تا زمانی که مردم انتخابات شورای اسلامی را جدی نگیرند افراد توانمند و صالح نخواهند توانست به این شورا راه پیدا کنند و واقعیت امر نیز این است که در بعد تاثیر گذاری مستقیم و سریع شورای اسلامی نقشی مهم و ویژه در شهرها و روستاها دارد و در دست گرفتن سکان این کشتی ناخدایان کار بلدی را طلب می کند که باید مجهز به علم و تقوا در کنار توان و تخصص مدیریتی لازم باشند.

تخلفاتی که در شوراهای اسلامی صورت می گیرد ریشه در کدام عوامل دارد و چرا برخی از نفراتی که منتخب مردم هستند به سادگی تخلفاتی گسترده از نظر اقتصادی مرتکب میشوند که منجر به ورود مستقیم دستگاه قضایی و برخورد قانونی با آنان می شود؟

یکی از سوالاتی که این روزها ذهن مردم را دیگر کرده این است که آیا آنان در انتخاب خود اشتباه کرده اند و آیا عامه مردم در این رویکرد فساد در میان برخی منتخبان شورا نیز مقصر هستند؟

متاسفانه عدم برخورداری برخی اعضای شورای اسلامی از توانمندیهای اجرایی و علمی در کنار عدم تجارب مدیریتی موجب شده تا این افراد به سادگی در گیر و دار تخلفات اقتصادی ، ارتشاء و تبانی برای فساد اقتصادی گرفتار شوند و در نهایت نتوانند نمایندگانی سالم و کاربلد برای موکلانشان باشند.

عدم نظارت جدی بر عملکرد شورای اسلامی شهر و اعضای آن و نیز عدم کنکاش جدی رسانه ها و حضور تخصصی آنان نیز از دیگر علل وقوع تخلف در میان برخی اعضای شوراها به شمار می رود چرا که نظارت بر عملکردمسئولان و نمایندگان جزء لاینفک هر جامعه مردمسالاری است که برای بهبود وضعیت اجتماعی ترسیم شده است.

متاسفانه در ماه ها و سالهای اخیر روند حذف نظارت مستقیم مردمی و رسانه ای را در شورای اسلامی شهرتبریز شاهد بودیم به نحوی که جلسات علنی شورای اسلامی این شهر رفته رفته به جلساتی اختصاصی برای افرادی خاص مبدل شد و در مرحله اول مردم عادی امکان حضور در جلسات را نیافتند و در مرحله بعد برای رسانه ها نیز کارت ویژه و جداگانه برای حضور در جلسات شورا صادر شد و به صرف داشتن کارت خبرنگاری امکان حضور در جلسات شورا وجود نداشت.

همچنین برگزاری برخی جلسات محرمانه در ساعاتی خاص و در مکانهای غیر اداری و در مجموعه های مجلل شهری که منشا برخی فسادها گردید موجب شد تا تصمیماتی خارج از حیطه های قانونی گرفته شده و زد و بندهایی برای به دست آوردن پول بیشتر و خارج از عرف برای عده ای خاص صورت گیرد.

البته بودند در این میان نفراتی از همین شورای اسلامی شهر تبریز که در یادداشتهای پیدا و پنهان و علنی و غیر علنی خود نسبت به این حرکتهای نامبارک هشدار می دادند و آینده ای تاریک را برای شورای اسلامی و برخی اعضای آن پیش بینی می کردند.

نکته مهم دیگر مصون دانستن عده ای از اعضای شورای اسلامی از پیگیری قضایی برای تخلفات خود بود گو اینکه به صرف منتخب شورا بودن مجوز هر گونه سوء استفاده و زد و بندی را خواهند داشت و در این میان قاطعیت مجموعه دستگاه قضایی استان برای برخورد با این گونه حرکتها خط بطلانی بر تداوم حرکتهای نامبارک اقتصادی ، ارتشاء و تبانی در میان برخی اعضای شورای اسلامی شهر تبریز خواهد بود.

درس بزرگی که این مسائل و فسادهای اقتصادی عده ای از اعضای شورای اسلامی شهر تبریز برای مردم عادی خواهد داشت اینکه در انتخابات اعضای شورای اسلامی شهر تبریز به مسائلی فراتر اندیشیده و به جایگاه شوراهای اسلامی همانند مجلس شورای اسلامی اهمیتی ویژه بدهند.

سید مرتضی احمدپور