نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد غیر قابل انتظاری به شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی داد ، پیشنهادی که از سوی کارشناسان امر نیز غیر قابل قبول شمرده شده است.
به گزارش صنعت تبریز ، شهروز افخمی در نشست شورای برنامه ریزی آذربایجان شرقی که در شهرستان ملکان و به صورت ویژه برای بررسی مشکلات این شهر تشکیل شده بود با پیشنهاد خود استاندار و حاضران در جلسه را شگفت زده نمود.
وی با اشاره به اتمام ۹۰ درصد ساخت سیلوی ملکان و عدم توان دولت برای اتمام آن درخواست نمود تا این سیلو به جای فروش به بخش خصوصی با تغییر کاربری به شهرداری واگذار و شهرداری با تخریب آن در مورد زمین سیلو تصمیم گیری کند.
وی اظهار کرد: بنده بررسی کرده ام و به این نتیجه رسیده ام که این سیلو به درد بخور نیست و از آن نمیتوان به عنوان سیلو استفاده کرد و فروش آن نیز درست نمی باشد.
جبارزاده ، استاندار آذربایجان شرقی نیز با مخالفت بااین پیشنهاد وی تذکر داد که خریدار این سیلو وجود دارد و کارشناسان بخش خصوصی از آن بازدید کرده و خواهان آن هستند و قیمت گذاری فعلی سیلو نیز با توجه به شرایط آن ساختمانی آن صورت گرفته است.