استاندار آذربایجان شرقی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی پیشنهاد کرد: هر یک از ۱۲۰ هزار واحد صنفی استان اجازه داشته باشند یک کارگر بدون بیمه و حقوق منطبق بر قانون کار در استان بر اساس شیوه نظام استاد شاگردی استخدام کنند.
جبارزاده با اشاره به وجود ۱۲۰ هزار واحد صنفی در آذربایجان‌شرقی گفت: پیشنهاد کرده‌ایم که هر واحد صنفی یک نفر شاگرد بدون توجه به مقررات تامین اجتماعی و بیمه انجام شود و اگر این اتفاق رخ دهد ۱۲۰ هزار جوان دارای شغل شده و دولت نیز در زمینه میزان حقوق دخالتی نداشته باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از مشاغل ما به خاطر بیمه شاگرد ندارند و احیای روشهای قدیمی موجب می شود تا شغل جدید ایجاد شده و آموزش حرف نیز صورت گیرد.
جبارزاده تصریح کرد: در عصر حاضر جوامع با نحوه فضای کسب و کار سنجیده می‌شوند و در صورتی که بتوانیم تمهیدات لازم را فراهم کنیم کسب و کار ما رونق بیشتری پیدا می‌کند.
استاندار آذربایجان‌شرقی تصریح کرد: بسیاری از اقدامات مهم استانی در سطح کشور الگو شده‌اند و امیدواریم در زمینه پنجره واحد نیز الگو و منتخب کشوری معرفی شویم.
وی با بیان اینکه بخشودگی جرائم مالیاتی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکننده‌ها صورت گیرد، گفت: پیشنهاد می‌کنیم بدهکاران مالیاتی با پرداخت اصل مالیات از بخشودگی جرائم برخوردار شوند تا هم این بدهکاران تسهیلاتی دریافت کنند و هم در پایان سال میزان وصول مالیات‌های معوق افزایش یابد.