پیاز همچنان بر مدار گرانی

انبار کردن پیاز توسط برخی سود جویان در تبریز و آذربایجان شرقی برای گرانفروشی به مردم از یک سو و افزایش دما موجب فاسد شدن مقدار بسیار زیادی از این محصول شده ولی علی رغم این مسئله قیمت پیاز همچنان بالا است.

به گزارش صنعت تبریز ، قیمت پیاز به عنوان یکی از پایه ای ترین محصولات کشاورزی در سراسر کشور از بهمن ماه سیر نزولی به خود گرفت و تا کیلیویی ۴۵۰۰ تومان در برخی شهرها به فروش رسید.

این اتفاق موجب شد تا سودجویان پیازهایی را که به قیمتهای کمتر از هزار تومان جمع آوری کرده بودند در انبارها نگهداری کرده و به تدریج به بازار عرضه کنند.

انبار کردن پیاز توسط برخی سود جویان در تبریز و آذربایجان شرقی برای گرانفروشی به مردم از یک سو و افزایش دما موجب فاسد شدن مقدار بسیار زیادی از این محصول شده ولی علی رغم این مسئله قیمت پیاز همچنان بالا است.

در حال حاضز قیمت پیازی که از جنوب کشور به استان وارد می شود تا حدود کیلویی ۳۵۰۰ تومان به فروش برسد و در مقابل پیاز سفید بین ۲ هزار تا ۲۵۰۰ به فروش برسد.

برخی فروشنده ها تلاش دارند تا پیاز فاسد را در قالب گونی های دربسته  وبا قیمتی ارزان تر به مردم بفروشند.