نماینده مردم تبریز ، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی با طرح ایجاد پروژه تجاری تفریحی آتا سنتر در محل کارخانه بنیان دیزل مخالفت کرد.
به گزارش صنعت تبریز ، مسعود پزشکیان در آستانه سفر به آلمان ضمن مخالفت با احداث پروژه آتا سنتر در محل کارخانه بنیان دیزل گفت: اجازه نمی دهم آتا سنتر در بنیان دیزل پا بگیرد و آن را از طریق مجلس پیگیری خواهم کرد.
این پروژه توسط محمد رضا زنوزی ساخته می شود و فعالان اقتصادی و صنعتی استان در این زمینه موضعگیری منفی دارند و به نحو مختلف با آن مخالفت کرده اند.
متخصصان بانکی صنعتی در استان نیز این پروژه را به زیان صنعت استان در شمالغرب کشور می دانند.